Witamy  w witrynie internetowej www.hutchinson.com. Łącząc się z niniejszą witryną internetową lub odwiedzając ją, potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś), zrozumiałeś(-aś) oraz akceptujesz bez żadnych ograniczeń lub zastrzeżeń niniejszą Kartę dotyczącą ochrony danych osobowych i plików cookie (zwaną dalej „Kartą”) oraz nasze ogólne warunki użytkowania. Należy pamiętać, że do innych witryn internetowych grupy Hutchinson mają zastosowanie inne warunki ogólne oraz karty dotyczące ochrony danych osobowych i plików cookie. Zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi.

Niniejsza Karta ma na celu poinformowanie Cię o prawach, które przysługują Ci w odniesieniu do wykorzystywania przez naszą firmę Twoich danych osobowych i określa środki, które podejmujemy w celu ich ochrony.

Hutchinson, Spółka Akcyjna o kapitale zakładowym w wysokości 52 947 648 euro, z siedzibą pod adresem 2 rue Balzac 75008 Paryż, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek miasta Paryża pod numerem 542 051 826, jest „administratorem danych osobowych” w związku z zarządzaniem witryną internetową. Przetwarzanie to jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem.

1. CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH OSOBOWYCH, OKRES ICH PRZECHOWYWANIA ORAZ ICH RODZAJE

Podczas odwiedzania naszej strony moze wystąpić potrzeba przekazania nam danych osobowych, takich jak Twoje imię, nazwisko i adres e-mail, aby odpowiedzieć Ci na pytania na temat naszych produktów i/lub usług, a także przekazywanie informacji i/lub świadczenie usług, których dotyczy Twoje pytanie, jak również przesyłanie handlowych wiadomości e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formularzu kontaktowym, za pomocą którego kontaktujesz się z naszą firmą na naszej witrynie internetowej. Informacje te są niezbędne aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. W przeciwnym razie nie będzie to możliwe. Możesz wycofać wydaną zgodę w dowolnym momencie — nie będzie to jednak mieć żadnego wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych — przesyłając wiadomość na następujący adres e-mail: data.protection@hutchinson.com

W naszym formularzu internetowym pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Jeśli nie uzyskasz odpowiedzi na obowiązkowe pytania, nie będziemy w stanie zapewnić żądanych usług.

Twoje dane osobowe nie są następnie przetwarzane w sposób niezgodny z celami opisanymi poniżej lub w formularzach zbierania.

Twoje dane są przechowywane przez czas niezbędny do każdego przetwarzania wskazanego poniżej:

Cel przetwarzania Czas trwania rozmowy
Zabieg nr 1 : przetwarzanie Twojej prośby o kontakt - 3 miesiące
Zabieg nr 2 : poszukiwania komercyjne, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę - 3 lata

2. ODBIORCY DANYCH

Aby spełnić powyższe cele, Twoje dane osobowe są przekazywane firmom Grupy HUTCHINSON, a także francuskiej firmie NIJI, pełniącej rolę hosta Twoich danych osobowych, ktora zleca usługi hostingowe francuskiej firmie OVH. Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się we Francji.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Wszelkie przekazywanie danych do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych.
W ramach usług świadczonych za pośrednictwem witryny, dane takie jak Twoje nazwisko, imię i adres e-mail mogą być przekazywane podmiotom należącym do Grupy HUTCHINSON posiadającym siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tym celu Grupa HUTCHINSON przyjęła Wiążące Zasady Korporacyjne mające zastosowanie do wszystkich podmiotów grupy, umożliwiające nadzór nad wewnątrzgrupowym przekazywaniem danych osobowych poza Unię Europejską.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych Wiążących Zasad Korporacyjnych, kliknij tutaj. Aby uzyskać informacje na temat innych środków wprowadzonych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, prosimy o kontakt na adres podany poniżej.

4. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ TWOICH DANYCH

Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, a w szczególności w celu zapobieżenia możliwości ich zniekształcenia, uszkodzenia lub uniemożliwienia dostępu do nich nieupoważnionym osobom trzecim.

5. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Plik cookie to plik, który rejestruje informacje o Twoim przeglądaniu i ułatwia korzystanie ze strony www.hutchinson.com.

Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu. Zapewniają dostęp do różnych informacji o Tobie. Niektóre z nich należą do wydawcy witryny / aplikacji, inne do operatorów zewnętrznych.
Poniższa tabela przedstawia szczegółowy widok każdego pliku cookie / trackera.

Aktywujemy pliki cookie i inne narzędzia śledzące po wyrażeniu zgody, z wyjątkiem technicznych plików cookie i narzędzi śledzących, które są niezbędne do świadczenia żądanej usługi na www.hutchinson.com.

  • Pliki cookie oferowane przez HUTCHINSON na stronie internetowej
Edytor plików cookie Opis Jak można je odrzucić? Czas
Techniczne pliki cookie (has_js) Zawierają informacje dotyczące historii przeglądania, umożliwiają użytkownikowi dostęp do witryny. Niemożliwe, są one niezbędne dla funkcjonowania witryny. Usuwane po zakończeniu nawigacji
  • Pliki cookie oferowane przez strony trzecie
Edytor plików cookie Opis Jak można je odrzucić? Czas
Youtube
(scald_youtube_
consent)

 

Umożliwia użytkownikowi przeglądanie filmów z YouTube, jeśli plik cookie jest akceptowany Baner plików cookie + patrz poniżej 1 miesiąc
Zgoda na pliki cookie (cookie-agreed) Określa zgodę na używanie plików cookies w serwisie Niemożliwe, ponieważ niezbędne, aby zachować zgodność z RODO 1 miesiąc
Zgoda na pliki cookie (cookie-agreed-categories) Określa kategorie plików cookie akceptowanych lub odrzucanych przez użytkownika Niemożliwe, ponieważ niezbędne, aby zachować zgodność z RODO 1 miesiąc
Zgoda na pliki cookie (cookie-agreed-version) Określa wersję akceptacji plików cookie Niemożliwe, ponieważ niezbędne, aby zachować zgodność z RODO 1 miesiąc

 

  • Statystyczne pliki cookie
Edytor plików cookie Opis Jak można je odrzucić? Czas
atidvisitor Mierz oglądalność serwisu, twórz statystyki, określaj zachowanie internauty na naszej stronie Baner plików cookie + patrz poniżej Do 6 miesięcy
atuserid Mierz oglądalność serwisu, twórz statystyki, określaj zachowanie internauty na naszej stronie Baner plików cookie + patrz poniżej Do 6 miesięcy

Kiedy logujesz się na www.hutchinson.com po raz pierwszy, możesz wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na używanie plików cookie i / lub dokonać ustawień. Jeśli później zechcesz zmienić swoje wybory, możesz wyświetlić okno dialogowe „Pliki cookie i inne moduły śledzące”, klikając tutaj.
Aby usunąć już zainstalowane pliki cookie, zapoznaj się z trybem działania zapewnianym przez system operacyjny (Windows, OS itp.).

6. TWOJE PRAWA/KONTAKT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przesyłania wiadomości marketingowych zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów.
Możesz zażądać przekazania swoich danych osobowych i masz prawo do określenia zaleceń dotyczących postępowania z Twoimi danymi osobowymi po Twojej śmierci. Możesz również zażądać ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia Twoich danych osobowych.
 
Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw i przesłać do naszej firmy wniosek dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych, adresując go do działu ds. ochrony danych osobowych, na następujący adres e-mail data.protection@hutchinson.com. Administratorem danych osobowych jest firma HUTCHINSON, Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem 2 rue Balzac 75008 Paryż, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek miasta Paryża pod numerem 542 051 826.

Możesz również złożyć skargę do organu odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych (we Francji jest to CNIL).

7. LINKI ZEWNĘTRZNE

Jeśli nasza strona zapewnia dostęp do innych witryn internetowych, witryny te nie podlegają postanowieniom niniejszej Karty. Zalecamy zapoznanie się z Kartami ochrony danych osobowych/Oświadczeniami o ochronie prywatności zamieszczonymi na tych stronach internetowych, aby poznać ich praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych.

8. DANE OSOBOWE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Należy pamiętać, że przeglądanie naszej witryny internetowej jest zastrzeżone dla osób w wieku co najmniej 18 lat, a nasza firma nie zamierza gromadzić ani przetwarzać danych osobowych osób nieletnich poniżej 18 roku życia. W związku z powyższym, jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz uzyskać zgodę rodziców lub opiekuna, zanim przekażesz nam jakiekolwiek informacje za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej. Bez tej uprzedniej zgody użytkownicy w wieku poniżej 18 lat nie są upoważnieni do przekazywania nam jakichkolwiek informacji, a jeśli to zrobią, przestaniemy przetwarzać ich dane natychmiast, gdy tylko dowiemy się o ich wieku. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje należące do osób niepełnoletnich zostały zarejestrowane w momencie połączenia z naruszeniem tych postanowień.

9. MODYFIKACJA KARTY

Niniejsza Karta została zaktualizowana 22 listopad 2022 r. Najnowsza wersja jest dostępna w sekcji Dane osobowe na naszej witrynie internetowej. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji niniejszej Karty w dowolnym momencie, w szczególności w celu spełnienia wymogów określonych obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.